Artista de Yamesh

From RPGWiki
Jump to navigationJump to search

Nome dado aos Magos da Escola de Yamesh mais voltados para a parte espiritual do que a parte magística.

Daemon

RPGQuest